Nemecký jazyk

  • preklady, korektúry, tlmočenie
  • poradenstvo - úradné záležitosti, uchádzanie o prácu
  • doučovanie, konverzácie

Cestovný ruch

  • sprievodcovská činnosť
  • pomoc pri organizácii a zabezpečení pobytov
  • poradenstvo a infoservis

Projektová a poradenská činnosť

  • projektový manažment
  • ekonomické a marketingové poradenstvo